Památník obětem druhé světové války Malý Háj/Kleinhan

Malý háj - pohled z Eduardovo kamenu / von Josef K.

Památník obětem druhé světové války v podobě prostého kříže s kamennou deskou a nápisem, ohrazený dřevěným plůtkem. Je připomínkou událostí, k nimž zde došlo v období poválečných zmatků 11. června 1945. Tehdy se v Rudolicích v Horách strhla přestřelka mezi československým strážním oddílem a dvěma příslušníky bývalých jednotek SS. Jeden z českých vojáků byl těžce zraněn. Velitel jednotky sídlící v Mníšku vybral ještě téhož dne z německých občanů Malého Háje a Rudolic v Horách deset mužů, „o nichž bylo známo, že za války a okupace násilně působili proti čs. národu“ (citováno z historické zprávy). Osm z nich nechal zastřelit a pohřbít do masového hrobu. Na jeho místě stojí od roku 1991 pomníček se stručným nápisem: Obětem druhé světové války, r. 1945.