Kaple Panny Marie Pyšná / Stolzenhan

pohled ke kapličce

Na vytvořené vyvýšeninĕ stojí barokní kaple Panny Marie, která bývala středem obce. Před ní stávaly dvĕ prastaré lípy (do dneška se zachovala jen jedna spodní část kmene s novými výhonky), které eventuelnĕ pocházely ještĕ z doby prvního osídlování. Kolem kapličky stály ty nejstarší selské dvory. Kaplička byla (dle mezitím jiz nežijícího pamĕtníka) asi v 70. letech minulého století (tajnĕ) vysvĕcena pro potřebu, na Pyšné přechodnĕ ubytovaných nĕkolika jeptišek. V posledních letech byla obcí Vysoká Pec/Hohenofen opravena vĕžička. Datum vzniku kaple se nedochovalo.