Pyšná / Stolzenhan

Blick von der Piste zum Tannich mit TV-Sender im Sommer

První dochovaná zpráva o vesnici Stolczenhain (později Stolzenhan), jejíž český název "Pyšná" se začal používat až roku 1952, pochází z roku 1383, kdy patřila k severnĕ od vsi ležícímu hradu Nový Žeberk, jehož zbytky lze jestĕ nyní v terénu poznat. Od 15. stol. až do 19. stol. patřila Pyšná červenohrádeckému panství. V okolí byla těžena stříbrná ruda, těžba však nebyla výnosná. Těžba železné rudy byla úspěšnější. V polovině 19. století měla Pyšná 195 obyvatel. Veliký podíl na obživĕ mĕl les, kde se tĕžilo mĕkké dřevo pro papírenský průmysl a na palivo. V 17. I 19. Století zde mĕl chov dobytka značný význam.  Mimo to zde lidé živili i zemědělstvím, pěstovalo se hlavně žito, oves, brambory a pícniny, značný význam měl chov dobytka. V zimě místní obyvatelé vyráběli hračky a jiné dřevené výrobky. Následný historický vývoj je podobný jako u ostatních okolních vsí.

Dnes je Pyšná oblíbeným rekreačním místem nejen v létě, ale pro svůj zimní sportovní areál s vleky a sjezdovkami především v zimě. Rekreační objekty, které zde vznikaly po druhé světové válce, se mění na trvalá bydliště, počítá se i s možností další výstavby.

Země: 
nadmořská výška: 
655 m ü. NN
Obyvatel: 
28
Adresa: 
431 11 Pyšná
Česká republika
Kontaktní informace: 

Poštovní adresa:
Obec
Vysoká Pec č. p. 46
431 59  Vysoká Pec

Tel./Fax: +420 474687014
E-Mail: vysokapec@seznam.cz