Kostel Sv. Michala – Nová Ves v Horách / Bergneudorf

Kostel svatého Michaela archanděla je římskokatolický kostel zasvěcený sv. Michaelovi archandělovi v Nové Vsi v Horách v okrese Most. Byl postaven v letech 1780-1784. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka. První dřevěný kostel sv. Michaela archanděla je zmiňován již v roce 1384. Tento kostel byl vypálen husity v roce 1429. Druhý kostel vznikl snad mezi lety 1520 až 1530. Od roku 1591 kostel sloužil evangelíkům. V roce 1629 byl opět vrácen katolické církvi. V roce 1768 se Nová Ves stala samostatnou farností. V roce 1779 byl vydán souhlas se stavbou nového kostela a stavba byla zahájena v roce 1780. V roce 1782 byla dokončena věž. Dne 14. září 1784 byly ze starého kostela přeneseny zvony a dne 19. září 1784 byl kostel vysvěcen.Po roce 1784, kdy byl vysvěcen současný kostel, byla stavba prodána a v roce 1886 vyhořela. O obnovení kostela nejsou záznamy.

Báň z vrcholu věže kostela byla odstraněna asi v 70. Letech 20.století. Věž má jen provizorní jehlancovou střechu. Kostel je velmi špatném stavu a veřejnosti nepřístupný.

Aktuuálně je v rekonstrukci.