Nová Ves v Horách / Gebirgsneudorf

obecní úřad

Obec Nová Ves v Horách, Gebirgsneudorf nebo také Rottendorf. První zmínka o obci pochází z roku 1564. Nejspíše vznikla díky rostoucí těžbě mědi a stříbra v této oblasti hor.

Nová Ves náležela císaři Rudolfu II, následně Lobkovicům, ti také povolili obyvatelům v roce 1591 postavit protestantský kostel, nový vznikl také v letech 1780 – 1784.  V 19. a 20 století pracovali obyvatelé především v zemědělství, dřevozpracujícím průmyslu, hračkářství, dále jako lesní dělníci. Velká část obyvatel docházela za prací do Saska a do blízkých hnědouhelných revírů.  Až 78 mužů z Nové Vsi a Mikulovic padlo na bojištích první světové války. V obci mají postaven pomník. V průběhu druhé světové války vznikl v obci zajatecký tábor, po narukování místních mužů na frontu, zaujali jejich místa ve výrobě francouzští zajatci.

Nová Ves byla osvobozena patrně dne 7. 5. 1945 Rudou armádou. Po následných odsunech Němců se výrazně změnila skladba obyvatel obce i politická struktura. Rozvoj a poválečné uspořádání zbrzdil nástup komunistické totalitní moci v zemi. Od roku 1961 je Nová Ves v Horách obcí Mosteckého okresu spolu s osadami Lesná, Mikulovice a Mníšek.

Osidlování patrně počalo již ve 12. století. Během několika staletí se tak v lokalitě vystřídali Keltové, Germani, Slovani, markhrabata z Meisen, Češi, Němci. Původní název obce Rottendorf pochází z německého „roden“ – tj. kácet les a dělat na jeho místě pole. Po 17. století bylo v obci a okolí na 58 rodin rodu Walterů. Smutnou historii s sebou nese období okolo 30. leté války, kdy obce zasáhly opakovaně mory, čímž pomřelo mnoho obyvatel, také neúroda a hlad udělali své. Drancování Rudohoří Švédskými vojsky také znamenalo pohromu, i domy byly vypalovány.

Lidé se živili především obděláváním půdy, prací ve stříbrných dolech. Dlouhé zimní večery si místní krátili výrobou dřevěných předmětů a hraček. Po domácku byla soustružena pouzdra na jehly, kuželky pro děti, věšáky, zátky do sudů, penály, ozdoby k postelím, cigaretové špičky.Zajímavostí je počátek paličkování v 16. století, kdy jakási Barbara Ullmanová se naučila od nějaké děvečky paličkovat a stala se tak zachránkyní obyvatel Rudohoří před bídou. Paličkování se rychle rozšířilo.

V roce 2011 získala obec titul Vesnice roku Ústeckého kraje.

Části obce: Nová Ves v Horách, Mníšek, Mikulovice, Lesná

Země: 
nadmořská výška: 
640 m ü. NN
Obyvatel: 
462
Rozloha: 
26.28 km²
Adresa: 
Obec
Nová Ves v Horách čp. 33
435 45 Nová Ves v Horách
Česká republika
Kontaktní informace: 

Tel.: +420 476 113 156

E-Mail: novaves@iol.cz