Památníky Hora Sv. Kateřiny / St. Katharinaberg

Mariánský sloup na náměstí

Socha Piety
Pískovcová socha Panny Marie držící ležící tělo Ježíše Krista v náručí, pochází z roku 1729. V podstavci je vytesán Svatý Josef s Ježíšem Kristem v náruči. Socha je součástí komplexu kostela Svaté Kateřiny.

GPS: 50°36'19.529"N, 13°26'15.166"E

 

Mariánský sloup na náměstí
Na náměstí stojí pískovcový sloup z roku 1714 se sochou Panny Marie Neposkvrnĕ-né.  Dvojfigura hledící na západ a východ, stojí na zeměkouli s hadem a srpkem měsíce. Nazývá se také morový sloup, protože byl postaven za morových epidemií, kdy vymřela více jak polovina obyvatelstva.

GPS: 50°36'22.073"N, 13°26'11.711"E

 

Kaplička ECCE HOMO
Před 300 lety začali občané města Hory Svaté Kateřiny se stavbou kapliček na svazích v okolí Kateřiny. Mezi prvními byla kaplička s názvem ECCE HOMO (motiv výtvarného umění spočívající ve znázornění zbičovaného a trny korunovaného Ježíše Krista), která byla zastávkou pro havíře do práce i z práce, kde se modlili za šťastný průběh práce ve štolách Mikulášské, Kateřinské a Veselé mysli. Na skále poblíž, je umístěna plastika hlavy Krista s trnovou korunou ,která byla díky českým a německým přátelům, zejména zásluhou dr. Pacha ze Saska, dne 01. 08. 2001, obnovena. Umístění nápisu ECCE HOMO se dle pověsti vztahuje na příhodu, kdy tehdejší majitel Hory Svaté Kateřiny a Mikulášské štoly při jízdě na koni spadl a skutálel se ze svahu. Jako zázrakem vyvázl bez zranění a z vděčnosti, nechal postavit tuto Kapličku.

 

Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého
Polorozpadlá kaple (bez sochy) byla opravena na náklady  obce v roce 2005. Do ní pak byla umístěna chybĕjící socha Svatého Jana Nepomuckého, nalezená v potoce v 60. letech minulého století. Sochu opravili a doplnili o chybějící hlavu, němečtí sousedé pod vedením dr. Pacha. Kaple se sochou byla vysvěcena v r. 2005. Původní socha pochází z roku 1715.

 

Pomník Antona Günthera
Roku 1938 byl básníkovi a zpĕvákovi Krušnohoří Antonu Günterovi, postaven pomník ze žulového bludného balvanu, nalezeného v Kateřinském lese. Pomník byl obnoven na původním místě v r. 2006. V blízkém parku je památník, na kterém původně byly pamĕtní desky, věnované sedmdesáti padlým kateřinským občanům v I. světové válce jakož i mrtvým a nezvĕst-ným z II. světové války. V roce 1945 byly desky zničeny.

GPS: 50°36'13.240"N, 13°26'34.523"E

 

Budova soudu čp. 106, historické hodiny
Okresní soud, který zde sídlil od 19. století prakticky až do roku 1939 jen podtrhuje význam tohoto  hornického královského města pro rozsáhlé okolí. Ve sklepě budovy se zachovaly ještě tři vězeňské kobky. V současné době je budova využívána pro pobyt dětí ze škol a sportovců a jiných zájmových skupin. Využívají zde kuchyň s jídelnou a společenskou místností. Ve věži jsou umístěné opravené hodiny z roku 1894 věnované tehdejším místním starostou.

GPS: 50°36'23.135"N, 13°26'9.418"E

Země: 
Adresa: 
Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Česká republika
Kontaktní informace: 

Tel./Fax: +420 476 113 157

E-Mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz