Hora Svaté Kateřiny / St. Katharinaberg

Aussichtsturm

Horské městečko Hora Svaté Kateřiny (433 obyvatel) leží v české části Krušnohoří při Saské hranici, v okrese Most. Město vzniklo v roce 1473 v údolí pod Kateřinským potokem a Městským vrchem původně jako hornická osada založená v blízkosti nalezišť stříbrné a měděné rudy. Název pochází z příběhu, kdy služka nalezla při sekání trávy stříbro, proto se nejspíš jako název obce, posléze města použila patronka horníků, Svatá Kateřina.

S vytěženou mědí se obchodovalo i na mezinárodním trhu.  V revíru Hora Svaté Kateřiny se dolovalo především v 16. a 18. století. Z vytěžené komplexní sulfidické rudy byla v Kateřinské huti vyráběna tzv. „černá měď“, ze které bylo v 16. století v jáchymovské huti získáváno stříbro (a podle několika indicií také měď) a od počátku 18. století v saské huti v Grünthalu hlavně měď a stříbro již jen jako vedlejší produkt. V 18. století totiž ekonomický význam mědi nad stříbrem zcela převládl. Ještě dnes je v okolí obce řada opuštěných šachet. Po vyčerpání zásob nerostného bohatství se obyvatelé obce začali věnovat textilní a dřevozpracující výrobě.

První farní kostel vznikl mezi lety 1566 – 1590, druhý kostel byl posvěcen v roce 1611. V 16., století zde bydlelo na 1800 - 2500 obyvatel (stejně jako v tehdejším Mostu). V minulosti, hlavně v 17. století byli kateřinští pod útlakem vrchnosti, také došlo k útlumu těžby, následoval mor, třicetiletá válka, odsun nekatolíků,… Během sedmiletých válek přepadli město opakovaně Prusové a ukradli jmění ve vysoké hodnotě. (Se zajímavou historií města se můžete seznámit na obecních stránkách města).

Hora Svaté Kateřiny dnes patří mezi rekreační oblasti. Významným oborem podnikání ve městě je turistika, zejména lyžařská a horská turistika, agroturistika, včetně ubytovacích služeb v malých penzionech.

Části obce: Hora Sv. Kateřiny, Rudolice v Horách, Malý Háj

Země: 
nadmořská výška: 
729 m ü. NN
Obyvatel: 
433
Rozloha: 
1.80 km²
Adresa: 
Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Česká republika
Kontaktní informace: 

Tel./Fax: +420 476 113 157

E-Mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz