Velké přeshraniční cvičení všech složek IZS

Velké přeshraniční cvičení všech složek IZS

Námětem dlouhodobě připravovaného cvičení všech složek Integrovaného záchranného systému, které se uskutečnilo 13. 5. 2017 v Nové Vsi v Horách byl požár vzniklý v kuchyni Domova sociálních služeb. Ředitel Domova oznámil na tísňovou linku 112 požár, současně informoval, že počet přítomných osob v objektu je celkem 56, z toho 10 pohřešovaných. Na místo přijela jako první Jednotka SDH Nová Ves v Horách, její velitel se ujal velení celého zásahu. Postupně se sjeli hasičské vozy z nedaleké Hory Svaté Kateřiny, Brandova, Litvínova, Oseka a nechyběli kolegové z Deutschneudorfu, Olbernhau a Seiffenu. Posádky dvou vozů rychlé záchranné služby ošetřovaly zraněné osoby, které hasiči vynášeli na nosítkách ze zakouřených prostor ústavu. Současně hlídky Policie ČR uzavřely hraniční přechod, v jehož těsné blízkosti se budova nalézá a zastavovaly dopravu. Mezitím docházelo k evakuaci klientů mimo objekt, ty posléze odvezl speciální evakuační autobus, který na místo dorazil z HZS Louny. Místo a pomoc v takovém případě zajišťuje domovská obec, tudíž klienti byli převezeni do kulturního domu Pod lipou, kde jim bylo zajištěno občerstvení a poskytovány služby posttraumatického týmu HZS. Cílem cvičení bylo prověření reálných schopností a možností jednotlivých složek IZS zasáhnout v odlehlejším místě s vyšší koncentrací osob na jednom místě a současně prověřit funkčnost přeshraniční dohody v rámci spolupráce hasičských sborů na české a saské straně. Po skončení cvičení bylo ze strany obce Nová Ves v Horách zajištěno občerstvení pro všechny účastníky, kterých bylo cca 130. Přestože oficiálně cvičení není zatím vyhodnoceno, pro každého z účastníků bylo obrovskou zkušeností, přínosem pro další činnost a příležitostí pro přijetí patřičných opatření pro konkrétní situaci, a to zejména pro dobrovolné hasiče a provozní zaměstnance Domova.
Taktické cvičení bylo dalším milníkem obce Nová Ves v Horách s názvem  společná hasičská cvičení – záchranné akce včetně cvičení techniky v Nové Vsi v Horách v rámci projektu Hasiči bez hranic – propojení hasičské činnosti v příhraničním regionu Erzgebirge/Krušné hory a investice do hasičské (speciální) techniky. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do projektu jsou zapojeny obce Nová Ves v Horách, Hora Svaté Kateřiny, Brandov, Olbernhau, Deutschneudorf a Osek. Nejbližším milníkem je soutěž mladých hasičů v Hoře Svaté Kateřiny v sobotu 10.6. a následuje cvičení dobrovolných hasičů na přehradní hrázi vodní přehrady Rauschenbach v Neuhausenu rovněž tento den.

Radka Malkusová, foto R. Malkusová  a e-mostecko

Odkazy na fotogalerie, videa a texty:
http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/25145-obrazem-hasici-i-feuerwehr-zachranari-meli-velke-preshranicni-cviceni-v-ustavu-v-krusnych-horach
http://www.udalosti112.cz/video-hasici-cviceni-slozky-izs-ustav/
https://www.facebook.com/novavesvhorach.cz/

Země: 
Adresa: 
Nová Ves v Horách čp. 33
43545 Nová Ves v Horách
Česká republika