Kaplička se zvonicí na Lesné / Ladung

Mešní kaple zasvěcená sv. Antonínu z Padovy stávala původně o několik desítek metrů severněji v blízkosti malého horského hřbitova. Postavena byla roku 1912 jako celozděná stavba. Zbořena byla v šedesátých letech 20. století.Její architektonické řešení mělo podobu malého kostelíka. Nahradila původní kapličku se zvonicí, která byla lidovou stavbou a jejíž ráz byl v souladu s tehdejšími okolními zeměd. usedlostmi. Podobná kaple, která si zachovala původní vzhled, se dochovala v nedaleké Svahové.

Ojediněle dochovaný fotografický záběr původní kapličky na barevném skleněném diapozitivu ve sbírce Oblastního muzea v Mostě byl inspirací k jejímu obnovení jako součásti Krušnohorského muzea,

Pro udržení tradice bylo ponecháno její zasvěcení sv. Antonínu z Paduy. Obnovená kaple připomíná duchovní kulturu starších generací místního obyvatelstva.

Zvonice byla osazena novým zvonem, který nese nápis „Hlas můj jak hlas života nechte znít, dobrým lidem k potěšení, Krušných horám k ochránění.“

Byla slavnostně vysvěcena dne 19.06.2011 biskupem z Litomĕřic/Leitmeritz, Janem Baxantem.