Krušnohorský lidový dům

Stavba Krušnohorského lidového domu je zcela nová.

Byl postaven v roce 2010 na základě plánů dochovaných v Mosteckém muzeu, jedná se tedy o repliku zdejšího stavení z roku 1873. Původní dům stál o trochu severněji. K vidění jsou zde především všechny části domu chlévního typu, jedná se tedy o závětří, světnici a komoru, půdní prostor, chlév, stodolu. V celém prostoru jsou vystavené dobové exponáty.

V muzeu se několikrát ročně konají tradiční akce s ukázkou řemesel a jsou zde pořádány nejrůznější výstavy.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků EU v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 -2013.

další informace: 

V muzeu je vstupné dobrovolné. Pokud se Vám stane, že bude zavřeno, poproste obsluhu nedalekého Horského hotelu Lesná o otevření.

Země: 
Adresa: 
Krušnohorský lidový dům
435 45 Lesná
Česká republika
Kontaktní informace: