Lesná / Ladung

Lesná

Osada Lesná se nachází na hranici současných katastrů okresu Most a Chomutov. První zmínka je dochovaná z roku 1564. Osada se nachází v nadmořské výšce 914 m n.m. Do roku 1945 se osada nazývala Ládunk (Ladung). Již v první polovině 20. století byla Lesná vyhledávaným turistickým cílem, byly zde dva hostince. Po druhé světové válce a odsunu obyvatel byla obec vylidněna a převážná část domů zbořena.

Nyní jsou zde čtyři domy, z nichž jeden - Horský hotel Lesná je hotelem a restaurací, nedávno byl hotel rekonstruován.  Hotel je častým cílem českých i německých turistů. Druhým domem je Krušnohorský lidový dům postavený z projektu Cíle 3, který slouží jako muzeum. Poblíž stojí také kaple Sv. Antonína se zvoničkou. Jeden dům je soukromý. Posledním domem je Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, kde je také možnost ubytování. V sále probíhají semináře a vzdělávací aktivity. Hned za domem je pro návštěvníky zdarma dětské hřiště, arboretum a geopark.

Do budoucna přibude na Lesné Informační centrum. V roce 2014 oslaví osada 450 let své existence.

Země: 
nadmořská výška: 
914 m ü. NN
Rozloha: 
5.63 km²
Adresa: 
435 45 Lesná
Česká republika
Kontaktní informace: 

Poštovní adresa:
Nová Ves v Horách čp. 33
435 45  Nová Ves v Horách

Tel.: +420 476 113 156
E-Mail: novaves@iol.cz

Horský hotel Lesná:
Tel.: +420 476 113 040
E-Mail: info@horskyhotellesna.cz