Kostel Deutschneudorf & Farnost

Kostel Deutschneudorf

Památkový celek Kostel – Farnost – Muzeum:
Historický stavební celek „kostel, farnost a staré muzeum“ představuje jeden z nejkrásnějších ve středním Krušnohoří. Dokládá založení vesnické obce Deutschneudorf náboženskými uprchlíky a je svědectvím třicetileté války.  

Mnoho exulantů přišlo po třicetileté válce z Čech do Saska, včetně oblasti, kde později založili obec Deutschneudorf.   

Vzhledem k tomu, že obyvatelé obce měli dalekou cestu do kostela nacházející se v Neuhausen, začali vybírat peníze na vlastní kostel, jehož základní kámen byl položen 1734. Pro stavbu kostela obdrželi obyvatelé příspěvek od panstva Purchensteinů. 1736 byl kostel vystavěný v barokním stylu dostavěn a vysvěcen.  

Zeď z lomového kamene s oknem v kamenném oblouku byla postavena na podlouhlém osmiúhelném půdorysu. Horní část je tvořena vysokou střechou s malou věžičkou – věží. 1794 věnoval výběrčí mýta Böhme kostelu velký vyřezávaný kříž, který byl umístěn vedle oltáře. První varhany zazněly 1757. 1902 pak byly vestavěny Jehmlichovy varhany, které jsou v kostele ke slyšení dodnes. Při rozsáhlé renovaci 1960 byl opět zhotoven barevný nátěr z roku 1736. Tak se ukazuje kostel v bílé, šedé, modré a zlaté barvě.

Farnost v Deustchneudorfu byla postavena v roce 1800 v době církevního oddělení od Neuhausenu a obstarávala přichystání vlastního faráře pro pravidelné bohoslužby v konané v Deutschneudorfu. Budova představuje nádherné stavební dílo pro krušnohorskou obec. Vyznačuje se pravidelně tvořenou fasádou, s valbovou střechou a krásnými střešními krytinami. Mimo to je zde řemeslně tvořené podlaží. Na vrcholku rámu dveří můžete spatřit lvy Purchensteinů. V roce 1992 byly na obou stranách štítů vyměněny šindele za zdobené šindele, které byly uspořádány paralelně k hraně střechy do tvaru A.

další informace: 

Bohoslužby v Seiffenu, Deutschneudorfu a Deutscheinsiedel najdete pod tímto odkazem.

Země: 
Adresa: 
Evang.-Luth. Kirche Deutschneudorf
Bergstraße 12
09548 Deutschneudorf
Německo
Kontaktní informace: 

Pfarrer Harzer
Pfarramt Seiffen
Pfarrweg 5
09548 Kurort Seiffen

Tel.: +49 (0)37362 8385

Popis k místu: