Schwarzer Teich - Černý rybník

Schwarzer Teich

Mezi Deutschneudorfem a Brüderwiese leží malá idylka Černého rybníku. Jméno má svůj původ v hlubokých smrkových a borových lesích, které rybník obklopovaly. Ty způsobovaly to, že na úzké cestě, která vedla podél rybníka, byla taková tma, že každý, kdo po ní šel byl velmi ostražitý, neboť věděl, že jediný špatný krok způsobí pád do rybníku

Byl postaven v roce 1743 pro potřeby hornictví. Za tímto účelem byl vybudován meliorační systém s délkou ca. Čtyři kilometry. Později byl tento příkop využit pro potřeby mlýnů. Ještě dnes pohaní vodní kolo „Hinteren Mühle“ několik zařízení.

Země: 
Popis k místu: 
KML Datei: