Vodní nádrž Jezeří / Moritz-Talsperre

Vodní nádrž Jezeří je přehradní nádrž na katastrálním území Podhůří u Vysoké Pece na samé východní hranici okresu Chomutov a katastrálním území Jezeří v okrese Most v Ústeckém kraji. Leží na Vesnickém potoce v Krušných horách uprostřed Národní přírodní rezervace Jezerka v údolí mezi kopci Jezerka (706 m) a Jedlová (853 m). Správcem vodního díla je státní podnik Povodí Ohře. Přehrada je kulturní památkou ČR.

Přehradu nechal na svém panství vystavět v letech 1902-1904 Moritz Lobkowitz. Sám se otevření dokončení přehrady nedožil, zemřel v roce 1903. Na jeho počest byla přehrada původně nazvána jeho jménem (Moritz-Talsperre). Náklady činily půl miliónu korun. Od roku 1904 sloužila přehrada jako zdroj pitné vody pro obce Kundratice, Jezeří, Ervěnice, Holešice a Nové Sedlo, kde byl lobkovický pivovar.
Veškeré, touto přehradou zásobované obce, byly v 60. letech minulého století kvůli rozšiřované tĕžbĕ hnĕdého uhlí, zlikvidovány.

Vodní dílo Jezeří od roku 2003 neplní funkci vodárenské nádrže (neprobíhá odběr a úprava surové vody pro vodárenské účely), ačkoliv dílo formálně zůstává vodárenskou nádrží s vyhlášeným ochranným pásmem. Vodní dílo je zakonzervované a plní funkci rezervy pro případné budoucí využití. Odběr vody z nádrže byl ukončen s ohledem na dostatečnou kapacitu ostatních větších vodárenských nádrží v soustavě a rovněž s ohledem na technicko-provozní problémy typické pro malá vodní díla.

Hráz je zděná z lomového kamene, vyklenutá proti vodě. Koruna hráze se nachází 471,69 m nad mořem. Její délka je 86,4 m a šířka 4,02 m. Maximální výška hráze nad terénem je 17,54 m.

Výpustná zařízení tvoří spodní výpusti s kapacitou 2 × 0,17 m3/s a bezpečnostní přeliv na pravém boku nádrže. Celková délka přepadové hrany je 11,8 m a celková kapacita přelivu při maximální hladině v nádrži činí 12,58 m3/s.

Nádrž má dno v nadmořské výšce 454,15 m a hladinu 470,57 m (při normalním stavu) nad mořem. Zásobní prostor nádrže je 0,049 miliónů m3 a celkový prostor 0,053 miliónů m3. Celková zatopená plocha přehrady je 0,64 ha, což ji dělá nejmenší ze všech přehrad v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Plocha povodí nádrže má rozlohu 2,81 km2.