Hrad Nový Žeberk

Na Zámeckém vrchu u obce Pyšná byl ve 14. Století postaven pravděpodobně, původně strážný (obranný) hrad, který sloužil k ochraně obchodní stezky do Saska. Celý hrad byl dřevěný, pouze bylo využito přírodních skalisek a byl vybudován mohutný obranný val. Dnes jsou dochovány pouze zbytky obranného valu, příkopy a kamenná studna či nádrž na vodu. Při archeologickém průzkumu byl nalezen velmi bohatý soubor keramiky, středověké keramické zlomky, hroty šipek a další nálezy.