Další akce

Hrad Starý Žeberk

Byl založen kolem roku 1277 Albertem ze Žeberka, některé prameny uvádějí založení již kolem první třetiny 13. století pány ze Rvenic. Stával na vrcholu hory Jezerka (Žeberk/Seeberg) – 750m.n.m nejvýše položený hrad v severních Čechách. Již během 14. století byl opuštěn a 3 km dále na severozápad u obce Pyšná/Stolzenhan byl postaven větší a pohodlnější hrad Nový Žeberk.