Medvědí skála

Druhý nejvyšší bod Mostecka s výškou 923,8 m nabízí daleký kruhový výhled. V 18. stol. zde byl zastřelen poslední medvěd žijící v Krušných horách, odtud název Medvědí skála. Skála byla v roce 1863 vybrána zeměměřiči z Rakouska jako hlavní opěrný bod při vyměřování evropské triangulační sítě. Dřevěný sloup a dřevěná trámová věž sloužící později jak rozhledna se dodnes nedochovali. Původní smrkový les odumřel vlivem emisí.

Přístup k samotné skále je trochu náročnější, cesta končí nedaleko, zbytek je třeba dojít terénem.