Další akce

Památník „9. Juni 1945“

Památník „9. Juni 1945“

Ve středu obce Deutschneudorf, v bezprostřední blízkosti sasko – českého hraničního přechodu byl v roce 2003 vysvěcen památník „9. června 1945“.  Tam, kde se dnes nachází přeshraniční cyklo- a pěší cesta, byl dne 9. června roku 1945 ukončen pochod smrti tisíce chomutovských mužů. Památník je věnován všem obětem pochodu smrti a KZ´s sklárně v Chomutově.

Památní kámen z krušnohorské žuly nese bronzový reliéf Adolfa Sachse. Na pamětní tabuli stojí napsáno: „Nezapomeň na svou vlast“ (Anton Günther).