Brandov / Brandau

kaple

Svým vznikem se Brandov řadí spíše mezi obce mladší - ves byla založena až v 16. století. První dochovaná písemná zmínka o Brandově pochází z roku 1549, svůj název původní ves nejspíše přejala od svého pravděpodobného zakladatele Němce Branda. Samotný pojem Brand znamená žár, pálení, požár, německý kolonista jej dostal díky svému způsobu získávání půdy - vypalování lesů. Brandov byl významný těžbou železné rudy, kamenného uhlí a mnoho zdejších obyvatel se také věnovalo dřevovýrobě.

K roku 1622 je zde zmiňován i kostel. V letech 1720 - 1730 proběhla výstavba barokního kostela Archanděla Michaela. Z roku 1730 pochází také zdejší socha sv. Jana Nepomuckého. V roce 1780 byla v Brandově nově zřízena fara. Je zde také kaple Vzkříšení Páně.
Těžba kamenného uhlí byla pro obec velice významná.  V blízkosti dolu tak do roku 1902 vznikla nová část Brandova. Na přelomu let 1901 - 1902 bylo postaveno parní těžní zařízení, byla postavena zvláštní vrtná věž. Těžní štolou až doposud zůstávala stará, 600 metrů dlouhá a 60 metrů hluboká šachta "Gabriela". Šachta "Zdař Bůh" byla spojena lanovou drahou s úpravnou, ležící na saské straně hranic v katastru města Olbernhau. Sem bylo dopravováno všechno vytěžené uhlí, aby se po roztřídění rozesílalo do světa pod názvem "Olbernhauské antracitové uhlí."

V roce 1921 byly práce na dolech na několik měsíců zastaveny. V roce 1924 na dole pracovalo již pouze 73 dělníků. Mnoho obyvatel Brandova si tak muselo najít jiné povolání - řada zdejších horníků se tak uplatnila jako stavební dělníci, tesaři či soustružníci dřeva, další byli přijati na vzdálených dolech severočeského uhelného revíru pod horami, někteří byli zaměstnáni ve válcovně firmy F. A. Lange v Zeleném dole, osadě Brandova. Zemědělství v Brandově nebylo příliš významné, většinou sloužilo jen jako druhé zaměstnání v rodině. V roce 1930  je v obci uváděno 2473 obyvatel.

Dnes v obci Brandov žije okolo 240 obyvatel a svou polohou a klimatickými podmínkami patří mezi vyhledávané rekreační a turistické oblasti.

Země: 
nadmořská výška: 
543 m ü. NN
Obyvatel: 
240
Rozloha: 
12.30 km²
Adresa: 
Obec Brandov
Rudé armády 251
43547 Brandov
Česká republika
Kontaktní informace: 

Tel. +420 476 113 027

E-Mail:oubrandov@volny.cz