Svahová / Neuhaus

Kaple Svahová

Stejně jako u Orasína nemáme žádné dochované zprávy ani o vzniku Svahové. Je však velice pravděpodobné, že byla založena Kryštofem z Karlovic, majiteli červenohrádeckého panství, někdy v polovině 16. století, současně nebo krátce po zřízení kamencovny v Jirkově. 

První doložená písemná zmínka o Svahové pochází z roku 1563. Třicetiletá válka měla pro ves zničující následky. Neví se přesně, zda Svahová tuto válku vůbec přežila, záznamy o tom mlčí, poválečné záznamy ji však neuvádí, je tedy dost pravděpodobné, že byla zpustošena. O sto let později již opět měla ves 18 domů, stojících uprostřed lesa.

Hrabě Buquoyena v panství podporoval rozvoj průmyslu, mimo jiné otevřel několik skláren, z nichž jedna byla v letech 1817 - 1819 také ve Svahové. Tato sklárna (Georghütte - Jiřího huť) byla poměrně rozsáhlá - měla svůj parní stroj včetně stoupy, sklářskou huť, kůlny na nářadí, stáje a obytné budovy pro 16 rodin sklářských dělníků.

Vyrábělo se zde tabulové, vápenaté a zelené sklo. Roku 1819 však celá sklárna vyhořela a již nebyla obnovena. 

Svahová vždy byla průmyslově založenou obcí, zemědělství se zde nedařilo, až na jednoho výrobce hraček zde nebyla zastoupena ani řemesla. Školou i farou patřila Svahová k Boleboři. 

Roku 1850 se Svahová stala samostatnou obcí, avšak jen do roku 1868, kdy již byla osadou města Jirkova.

 

.

Země: 
nadmořská výška: 
795 m ü. NN
Obyvatel: 
8
Rozloha: 
12.85 km²
Adresa: 
431 21 Svahová
Česká republika
Kontaktní informace: 

Poštovní adresa:
Obec
Boleboř č. p. 57
431 21  Boleboř

Tel.: +420 474 659 059
        +420 724 181 731

E-Mail: bolebor@volny.cz