Mníšek / Einsiedel

Dřevěný kříž u Mníšku/Böhmisch Einsiedel

Mníšek neboli Einsiedl leží při německé hranici a od německého Mníšku – Deutscheinsiedlu je oddělen pouze hraničním tokem říčky Svídnice. Část obce Nová Ves v Horách se nachází v nadm. výšce 700 – 765 m n.m.

Stará obchodní stezka a osídlení je doloženo okolo 13. století. Roku 1560 byla v místě postavěna a vysvěcena poustevna akaple pro osecké mnichy. Mniši nalezli stříbro a rudné žíly. Dle mnichů je pojmenována i samotná osada. V historii osady je dále „zapsána“ těžba stříbra či plundrování Francouzi během napoleonských válek. V roce 1835 byla postavena škola, v pozdějších letech byla osada dokonce samostatnou obcí. Po druhé světové válce a vystěhování německých obyvatel došlo k bourání mnoha opuštěných objektů. Mníšek se stal rekreační osadou.

V roce 2002 byl otevřen hraniční přechod pro automobily Mníšek/Deutscheinsiedl. V roce 2007 přistoupila ČR do Schengenu a tím byl zrušeny i budovy na hraničním přechodu. Nyní je možno volně přejíždět hranice.

Země: 
nadmořská výška: 
640 m ü. NN
Obyvatel: 
8
Rozloha: 
26.28 km²
Adresa: 
435 45 Mníšek
Česká republika
Kontaktní informace: 

Poštovní adresa:
Nová Ves v Horách čp. 33
435 45  Nová Ves v Horách

Tel.: +420 476 113 156
E-Mail: novaves@iol.cz